Category Archives: Bếp ga âm kính Fagor

Bếp ga âm Fagor 2SCM-2SB

Bếp ga âm Fagor 2SCM-2S B

Bếp ga âm Fagor 2SCM-2SB Quy cách: Thông số kỹ thuật của Bếp ga âm Fagor 2SCM-2SB – Loại bếp   : bếp gas âm Fagor – Số bếp      : Bếp 2 gas( 2 bếp 3 vòng lửa ) – Mặt kính

Bếp ga âm Fagor Safari SC2SB

Bếp ga âm Fagor Safari SC2SB

Bếp ga âm Fagor Safari SC2SB Quy cách: Mã sản phẩm Bếp ga âm SC-2SB Hãng sản xuất Bếp gas âm Safari Loại sản phẩm Bếp gas âm kính Số bếp nấu 02 Số vòng lửa 03 + 01 Mặt bếp

Bếp gas âm Fagor 2FCS7 G2WD

Bếp gas âm Fagor 2FCS7 G2WD

Bếp gas âm Fagor 2FCS7 G2WD Quy cách: Mã sản phẩm Bếp ga âm 2FCS7 – G2WD Hãng sản xuất Bếp gas âm  FAGOR Loại sản phẩm Bếp gas  âm kính Số bếp nấu 03 Số vòng lửa 03 +

Bếp gas âm Fagor CFI3GLSTA BUT

Bếp gas âm Fagor CFI3GLSTA BUT

Bếp gas âm Fagor CFI3GLSTA BUT Quy cách: Mã sản phẩm Bếp ga âm CFI-3GLSTA/BUT Hãng sản xuất Bếp gas âm FAGOR Loại sản phẩm Bếp gas  âm kính Số bếp nấu 03 Số vòng lửa 03 + 03 +

Bếp ga âm kính Fagor 6CFI4GLS BUT

Bếp ga âm kính Fagor 6CFI4GLS BUT

Bếp ga âm kính Fagor 6CFI4GLS BUT   Quy cách: Mã sản phẩm Bếp ga âm 6CFI-4G LS/BUT Hãng sản xuất Bếp gas âm  FAGOR Loại sản phẩm Bếp gas  âm kính Số bếp nấu 04 Số vòng lửa 03 +

Bếp gas âm Fagor CFI4GLSTA BUT

Bếp gas âm Fagor CFI4GLSTA BUT

Bếp gas âm Fagor CFI4GLSTA BUT Quy cách: Mã sản phẩm Bếp ga âm CFI-4GLSTA/BUT Hãng sản xuất Bếp gas âm  FAGOR Loại sản phẩm Bếp gas âm kính Số bếp nấu 04 Số vòng lửa 03 + 01 +

Bếp ga âm Fagor 6CFI5GLSTBUT

Bếp ga âm Fagor 6CFI5GLSTBUT

Bếp ga âm Fagor 6CFI5GLSTBUT Quy cách: Mã sản phẩm Bếp ga âm 6CFI-5GLST/BUT Hãng sản xuất Bếp gas âm FAGOR Loại sản phẩm Bếp âm kính Số bếp nấu 05 Số vòng lửa 03 + 01 + 01+ 01+01

 
Loading...