Bếp điện từ Fagor 2V- 33TS

16,650,000  14,900,000